PLAID SCAR CARE SHEET (SILICONE-GEL)
  • Cửa hàng đặc biệt

    • Nó là một vật liệu phủ giống như màng trong suốt dính được sử dụng để bảo vệ vết thương với ít tràn dịch cho mục đích giảm sẹo.
    • Sau khi sử dụng, nó có thể được gỡ bỏ, rửa sạch, sấy khô và tái sử dụng bán vĩnh viễn.