company location

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thay đổi và phát triển vì sự hài lòng của khách hàng.


Nhà máy GimHae (Trụ sở chính)

80-93, Golden Route, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
1688-1361
055-323-9523
yc@youngchemical.co.kr


Nhà máy Yangsan

31, Jigong-gil, Yangsan-si, Gyeongnam
055-365-1361
055-323-9523


Tổng công ty Việt Nam

Lot R-4 And Lot R-4A, Tan Tap Long Hau Road, Expanded Long Hau Industrial Zone, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province, Vietnam.
+84-8-3874-4319
+84-8-3873-4318