r&d

Để chuẩn bị cho sự cạnh tranh quốc tế trong thế kỷ 21, chiến lược R&D của Young Chemical chính là tập trung vào việc tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế hóa của R&D.

Phòng nghiên cứu của Young Chemical được thành lập vào năm 1986 nhằm mục đích nghiên cứu tăng tính hữu dụng của băng y tế.
Thêm vào đó, chúng tôi cũng thiết một cơ sở nghiên cứu để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mang tính cạnh tranh hơn.
Dựa trên sự tích cực đầu tư R&D của công ty, chúng tôi đang tập trung phát triển các loại thuốc mang tính cạnh tranh và sáng tạo Phòng nghiên cứu của Young Chemical luôn cố gắng đảm bảo năng lực cốt lõi và tăng năng suất R & D bằng cách lựa chọn và tập trung các lĩnh vực nghiên cứu.
Trước tiên, dựa trên 20 năm tích lũy công nghệ, chúng tôi tiếp tục phát triển và cải tiến các sản phẩm để trở nên thuận tiện, dễ sử dụng, cảm giác sử dụng tốt, và tích cực tiên phong thị trường bằng cách liên tục phát triển các sản phẩm mới để chuẩn bị cho những thay đổi trên thị trường.
Trong lĩnh vực nghiên cứu chức năng, chúng tôi tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống (quality of life), với tiêu điểm là thúc đẩy sự tiện lợi cho người tiêu dùng.
Chiến lược R&D của Young Chemical để chuẩn bị cho cạnh tranh quốc tế trong thế kỷ 21 là tập trung vào quốc tế hóa và tăng cường năng lực cạnh tranh R&D.
Dựa trên chiến lược quản lý nhắm vào thị trường toàn cầu, cốt lõi chiến lược R&D là hướng đến việc mở rộng ra thị trường toàn cầu bằng cách phát triển các loại thuốc tân tiến.
Do đó, chúng tôi sẽ tăng cường mạng lưới R & D với các đối tác bên ngoài để tích cực thúc đẩy nghiên cứu chung và giới thiệu các công nghệ mới để tạo ra các loại thuốc tân tiến có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.