PLAID FIX ROLL
  • Cửa hàng đặc biệt

    • Vải không dệt với các lỗ thông gió tốt được sử dụng để thở da.
    • Độ đàn hồi tuyệt vời, dễ sử dụng trên mọi bộ phận của cơ thể.
    • Giấy bảo vệ có một vết rạch để dễ lấy hơn khi sử dụng.