PLAID SOMADERM BANDAGE TYPE (HYDRO-COLLOID)
 • Cửa hàng đặc biệt

  • Nó bảo vệ vết thương khỏi nước, bụi và vi khuẩn và hấp thụ chất tiết ra để tạo ra một môi trường ẩm giúp phục hồi vết thương nhanh chóng.
  • Trong điều kiện ẩm, sẹo không đóng vảy nên giảm thiểu sẹo.
  • Nó hấp thụ các chất tiết ra của vết thương và tạo ra một môi trường ẩm ướt ngăn ngừa sự hình thành của vảy, để vết thương nhanh lành hơn và không còn sẹo.
  • Chất liệu trong mờ, tương tự như màu da, ít được chú ý và dễ sử dụng hơn.
  • sử dụng bảo vệ vết thương khi tắm