PLAID ACE BUTTERFLY
  • Cửa hàng đặc biệt

    • Sử dụng để hỗ trợ làm lành vết thương
    • Gạc có màng PE để ngăn dính vào vết thương, không gây tổn thương khi thay băng gạc
    • Keo dính vô trùng y tế không gây kích ứng da