PLAID YOUNG SURGICAL TAPE (PAPER)
  • Cửa hàng đặc biệt

    • Lỗ thông hơi tốt làm cho da dễ thở .
    • Vải nhẹ và có thể bám trên da trong một thời gian dài.
    • Nó có thể được tháo bỏ mà không gây kích ứng.
    • Nó thì tuyệt vời để sử dụng da bởi sử dụng chất kết dính y tế.