PLAID YOUNG WOUND DRESSING
  • Cửa hàng đặc biệt

    • Nó bao gồm các kích cỡ khác nhau để bạn có thể chọn theo kích thước của phần bị ảnh hưởng. Mỗi gói được khử trùng.
    • Chất kết dính y tế được áp dụng cho vải không dệt linh hoạt, làm cho nó phù hợp để sử dụng trên da.
    • Chất tiết được hấp thụ tốt bởi gạc và không dính vào vết thương bằng cách xử lý bề mặt bằng Poly-net
    • Sự thông thoáng tuyệt vời của nó cho phép da thở tốt và tỏa nhiệt.