PLAID YOUNG WOUND DRESSING SILVER ( I.V)
 • Cửa hàng đặc biệt

  • Chất kết dính y tế được áp dụng cho vải không dệt linh hoạt, làm cho nó phù hợp để sử dụng trên da.
  • Chất tiết được hấp thụ tốt bởi gạc và không dính vào vết thương bằng cách xử lý bề mặt bằng Poly-net
  • Sự thông thoáng tuyệt vời của nó cho phép da thở tốt và tỏa nhiệt.
  • Tấm lưới không dệt được xử lý bằng polyetylen có chứa bạc.
  • Băng vết thương chứa bạc với khả năng kháng khuẩn tiên tiến.