PLAID ACE PAD
  • Cửa hàng đặc biệt

    • Miếng đệm thấm được xử lý bằng lưới polyetylen để nó không dính vào vết thương và không gây kích ứng.